Loading...
Vereniging2019-05-20T10:15:45+02:00

Windpark in voorbereiding

Reuselnaren bundelen krachten en geven duurzame energie impuls!

Een groep Reuselnaren heeft het plan opgepakt om zelf groene energie op te wekken met windmolens. Zij doen dit in eerste instantie voor de High Tech Agro Campus in het Zuiden van Reusel, maar wellicht ook voor huishoudens in Reusel-De Mierden. Dit is mogelijk door de aanleg van een windpark aan het einde van de Postelsedijk nabij de Belgische grens en de A67. Hiermee vermindert de CO2-uitstoot met 32.000 ton per jaar. Deze besparing staat gelijk aan de totale CO2-uitstoot van 4.000 huishoudens. Dit initiatief sluit aan bij de klimaatvisie van de Kempengemeenten ‘Energieneutraal in 2025’.

  • CO2-uitstoot – vermindering met 32.000 ton per jaar.

  • 70 miljoen kWh – Jaarlijks opwekken van 70 miljoen kWh.

  • Energieneutraal – Heel Reusel energieneutraal.

Vereniging High Tech Agro Campus

Ondernemers en bewoners van Reusel-Zuid hebben op 4 augustus 2016 de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) opgericht. In deze vereniging zitten actieve grote en kleine boerenbedrijven, boeren die gestopt zijn en particulieren. Deze vereniging is initiatiefnemer samen met allerlei partners. Zij wil de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen aanpakken en een toekomstbestendig gebied worden. Hierbij is aandacht voor een goede samenhang tussen mensen, bedrijven, natuur en overheid. Het gebied moet een innovatieve agrarische Proeftuin voor de regio worden..

Windpark

De eerste concrete ambitie van de Vereniging High Tech Agro Campus is de ontwikkeling van een windpark met acht windmolens aan het einde van de Postelsedijk nabij de Belgische grens en de A67. Met dit windpark zal voldoende duurzame energie opgewekt kunnen worden om zowel de agrarische bedrijven en zo mogelijk heel Reusel energieneutraal te maken. Met de beoogde windturbines kan jaarlijks tenminste 70 miljoen kWh worden opgewekt. Daarmee kan een equivalent van 20.000 huishoudens van groene elektriciteit worden voorzien en wordt jaarlijks zo’n 32.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Direct omwonenden participeren

Het unieke van dit project is dat het is ontstaan uit een groep Reuselnaren uit het gebied, dus zonder toedoen van grote stroomleveranciers. De ideeën om te komen tot een duurzame energie transitie hebben zij voorbereid en uitgebreid besproken en doordacht. Alle direct omwonenden op de locatie waar de windmolens zijn gepland zijn lid van de vereniging en participeren en/of investeren mee.

In gesprek

De vereniging wil graag in gesprek over haar plannen om een windpark te realiseren. Er is al commitment in de buurt maar ze wil ook aan een breder publiek uitleg geven en vragen beantwoorden. Een informatieavond is in voorbereiding. Het is de bedoeling dat het windpark ook planologisch wordt ingepast, daartoe is bij de gemeente een principeverzoek ingediend. Binnenkort staat dit op de politieke agenda.

Energie- en klimaatneutraal gebied

De VHTAC heeft nog meer ambities dan alleen groene stroom met windmolens opwekken; zij streeft naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Daarbij is de ambitie om een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn, een schoon milieu (lucht, water, bodem) en optimale benutting van duurzame- en reststromen te bereiken, alles met respect voor het landschap. Hierbij wordt gedacht aan: warmte levering, lokale opwekking van zonne- bio- en windenergie en slimme logistieke oplossingen.

Meeprofiteren in het rendement

Nederland raakt steeds meer gewend aan de veranderingen in ons landschap. Wie kan zich nog de eerste zonnepanelen herinneren? Intussen is een nieuw huis zónder haast niet meer weg te denken. Oude technieken worden vervangen door nieuwe. Windenergie is er één van. Molens van toen worden molens van nu. Straks malen we er niet meer om. Waar we wél om malen, is de kans die we tóen niet gegrepen hebben. En dus bieden we (bij realisatie van het windpark) de kans voor élke inwoner uit de gemeente Reusel-de Mierden om financieel mee te profiteren. Tegen een bepaalde inleg ontvang je een aantrekkelijk financieel voordeel. Wel geldt er een grens aan het aantal uit te geven obligaties. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt dus.

Meer informatie over het windpark, rendement en obligaties? Raadpleeg www.hightechagrocampus.nl.

Voor inwoners van Reusel-De Mierden is het mogelijk om zich vrijblijvend aan te melden via de aanmeldbutton.

Aanmelden obligatie

Meldt u zich hier aan indien u wilt deelnemen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Participanten windmolenpark
Loading
100%

WIN-WIN SITUATIE?

100%

SUCCES-FORMULE?

100%

SCHONER MILIEU?

100%

KOSTENBESPAREND?

Nieuwsberichten

SDE subsidie toegekend!

01-07-2020 Op 17 juni 2020 heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een SDE subsidie toegekend aan Windpark Agro Wind Reusel. Indien het windmolenpark gerealiseerd wordt, ontvangen zij gedurende 15 jaar [...]

Toekomst bestendig

Reuselnaren bundelen krachten en geven duurzame energie impuls

Go to Top