About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 26 blog entries.

Extra klankbordgroep bijeenkomst

By |2019-01-17T20:37:42+02:00January 10th, 2019|

10-01-2019 Op 9 januari vond een extra klankbordgroep bijeenkomst plaats om de resultaten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het voorkeursalternatief (VKA) van het voorgenomen Windpark te bespreken. Het bespreken van het voorkeursalternatief (VKA) is een volgende stap in de procedure om te komen tot een windpark in het zuiden [...]

2e nieuwsbrief

By |2019-05-10T20:09:18+02:00January 6th, 2019|

2e Nieuwsbrief 06-01-2019   Inloopochtend windpark op locatie De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) organiseert voor belangstellenden een eerste informatieve inloopochtend over de ontwikkeling van het windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer. De inloopbijeenkomst is [...]

1e nieuwsbrief

By |2019-05-10T20:09:53+02:00December 16th, 2018|

1e Nieuwsbrief 18-12-2018   Je maakt kennis met de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Hightech Agro Campus (VHTAC). Deze nieuwsbrief is er om je te informeren over de laatste ontwikkelingen over de realisatie van een windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Op [...]

Klankbordgroep derde keer bijeen

By |2019-01-17T20:38:56+02:00September 21st, 2018|

29-08-2018 De klankbordgroep Agro Wind is woensdag 29 augustus voor de derde keer bijeen geweest. Op de agenda stond onder meer het ‘participatieplan’. Er waren 20 mensen aanwezig. Voornamelijk vertegenwoordigers van gemeente, dorpsraad, vis-, bijen- en weidevogelvereniging. Verder ook individuele burgers van Reusel-De Mierden en de initiatiefnemers van de Vereniging [...]

Klankbordgroep van start!

By |2019-01-17T20:39:37+02:00May 23rd, 2018|

22-05-2018 Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de klankbordgroep? Neem dan contact op met Marja de Bruin secretariaat VHTAC via mail info@hightechagrocampus.nl Zij kan u informeren over de mogelijkheden.

Communicatieplan

By |2018-06-20T13:32:43+02:00April 30th, 2018|

30-04-2018 In samenwerking met gemeente RDM heeft de VHTAC een communicatieplan opgesteld Doel hiervan is het informeren van de verschillende doelgroepen. Voor de ene doelgroep is ‘meeweten’ op hoofdlijnen van belang en voor de andere doelgroep staat ‘meedenken’ centraal. Zij worden frequenter en met meer toegesneden communicatiemiddelen benaderd. Voor [...]

Inloopochtend windpark

By |2019-01-17T20:50:58+02:00March 25th, 2018|

17-03-2018 De informatiebijeenkomst zaterdagochtend 17 maart 2018 over het voornemen van een windpark in het zuiden van Reusel - De Mierden is goed bezocht. Bezoekers waren met name geïnteresseerd in het doel van het initiatief en de procedure. De gemeente en bestuursleden van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) beantwoorden [...]

Notitie Reikwijdte en Detailniveau van windpark Agro-Wind ligt ter inzage

By |2019-01-17T20:51:24+02:00March 14th, 2018|

13-03-2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat vanaf 8 maart tot en met 19 april 2018 voor iedereen ter inzage ligt: De Notitie Reikwijdte en Detailniveau van windpark Agro-Wind Achtergrond De gemeente wil meewerken aan het realiseren van windenergie als alternatief voor de huidige energie voorziening [...]

Windmolens stap verder

By |2019-01-17T20:54:06+02:00December 20th, 2017|

20-12-2017 REUSEL-DE MIERDEN - Het plan van boeren en burgers om in 'hun' Reusel-Zuid 8 windmolens neer te zetten, gaat onderzocht worden. Het Reuselse burgerinitiatief dat in de eigen achtertuin 8 windmolens wil neerzetten, kan opgelucht ademhalen. Het plan is een stap verder. De gemeenteraad in Reusel-De Mierden gaf dinsdag aan in de basis positief [...]

Kritiek op molenplan in Reusel

By |2019-01-17T20:53:05+02:00November 29th, 2017|

29-11-2017 REUSEL-DE MIERDEN - Het onderzoeken van nieuwe windmolens in het zuiden van Reusel riep dinsdag behoorlijk wat weerstand op. Deze keer niet omdat het idee van windturbines in je achtertuin nu eenmaal altijd weerstand lijkt op te roepen. Het was de manier waarop het college en de initiatiefnemers de plannen [...]