Het voornemen van de initiatiefnemers is om een gemeentelijk gebiedsfonds in te richten Uit zo’n fonds kunnen projecten worden ondersteund/gefinancierd met als doel een verduurzaming van de omgeving
Daarnaast ontvangt de gemeente voor de realisatie van de windturbines een bedrag aan leges. En jaarlijks ontvangt de gemeente inkomsten vanuit de WOZ die betaald wordt per windturbine. De gemeente zou kunnen besluiten deze bijdragen ook te storten in het gebiedsfonds.