De wijze van investeren en hoogte van het maximale investeringsbedrag moet nog verder uitgewerkt worden. Zo wordt onder andere de mogelijkheid voor een obligatielening verder onderzocht.