1. De locatie is geschikt voor ten minste 8 tot 10 molens. Uit onderzoek moet blijken wat de meest optimale opstelling en aantal is.
  2. De huidige leden van de vereniging hebben grond ter beschikking gesteld voor de bouw van de turbines. Vooralsnog zijn dit er 8. Mogelijk dat in de toekomst meer leden en grondposities bijkomen.