De locatie vormt de directe leefomgeving van de initiatiefnemers, een collectief van ondernemers, boeren en particulieren in het zuiden van Reusel. Zij zijn verenigd in de Vereniging High Tech Agro Campus en streven naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Een gebied met naast een schoon milieu, een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn en optimale benutting van duurzame- en reststromen, alles met respect voor het landschap. Voor het gebied wordt gedacht aan: warmte levering, lokale opwekking van zonne- bio- en windenergie en slimme logistieke oplossingen.