De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar stroom opwekken uit fossiele bronnen als aardgas en steenkool geeft veel milieunadelen én leidt tot klimaatverandering. Windenergie is nodig voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Het maakt deel uit van een pakket aan maatregelen: energiebesparing, schonere verbrandingsprocessen en gebruik van duurzame bronnen zoals zon, water én wind. Wind raakt niet op en kan dus altijd gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, zonder uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek, welke eind 2016 reeds goed was voor 7 procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken – genoeg voor ruim 2,5 miljoen huishoudens.