Bezoek Windpark Krammer

By |2019-10-24T10:31:11+02:00January 26th, 2019|

26-01-2019 12.30 Vertrek met de bus uit Reusel (Marja de Bruin) 14.00 Aankomst bij Enercon Servicecenter WP Krammer (Alex Brouwer) Ontvangst met koffie & thee (Corine van Woudenberg) 14.15 Presentatie over windpark Krammer (Alex Brouwer (project manager) en Monique Sweep (directeur Deltawind) Achtergrond van het project Betrokkenheid omgeving & de [...]

Agro Zon

By |2019-01-17T20:28:33+01:00January 16th, 2019|

16-01-2019 Zoals bekend is VHTAC bezig met de ontwikkeling van een windmolenpark in Reusel - Zuid. Naast wind als duurzame energiebron is VHTAC voornemens om samen met en voor de agrarische ondernemers in Reusel - De Mierden de aanleg van zonnepanelen op (stal)daken te faciliteren. Doelstelling van VHTAC is om [...]

Inloopochtend windpark op locatie

By |2019-01-17T20:30:38+01:00January 16th, 2019|

16-01-2019 De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) organiseert voor belangstellenden een eerste informatieve inloopochtend over de ontwikkeling van het windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer. De inloopbijeenkomst is op: zaterdag 19 januari 2019 tussen 10.00 - 12.00 uur. Locatie Van Den Borne [...]

Excursie Windpark Krammer

By |2019-01-17T20:33:52+01:00January 16th, 2019|

16-01-2019 De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) nodigt u uit voor een excursie naar Windpark Krammer op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Tijdens dit bezoek ziet u met eigen ogen wat er allemaal bij komt kijken om duurzame elektriciteit te maken en om te ervaren hoe windturbines in de praktijk werken, [...]

Voornemen aanvraag vergunning

By |2019-01-17T20:36:42+01:00January 14th, 2019|

14-01-2019 Op maandag 14 januari werd de gemeenteraad van Reusel-De Mierden geïnformeerd over het voornemen van de VHTAC om een vergunning aan te vragen om 11 molens te plaatsen in het zuiden van Reusel-De Mierden. Een en ander is gebaseerd op de uitkomsten van uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn de opbrengsten [...]

Extra klankbordgroep bijeenkomst

By |2019-01-17T20:37:42+01:00January 10th, 2019|

10-01-2019 Op 9 januari vond een extra klankbordgroep bijeenkomst plaats om de resultaten van de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het voorkeursalternatief (VKA) van het voorgenomen Windpark te bespreken. Het bespreken van het voorkeursalternatief (VKA) is een volgende stap in de procedure om te komen tot een windpark in het zuiden [...]

Klankbordgroep derde keer bijeen

By |2019-01-17T20:38:56+01:00September 21st, 2018|

29-08-2018 De klankbordgroep Agro Wind is woensdag 29 augustus voor de derde keer bijeen geweest. Op de agenda stond onder meer het ‘participatieplan’. Er waren 20 mensen aanwezig. Voornamelijk vertegenwoordigers van gemeente, dorpsraad, vis-, bijen- en weidevogelvereniging. Verder ook individuele burgers van Reusel-De Mierden en de initiatiefnemers van de Vereniging [...]

Klankbordgroep van start!

By |2019-01-17T20:39:37+01:00May 23rd, 2018|

22-05-2018 Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de klankbordgroep? Neem dan contact op met Marja de Bruin secretariaat VHTAC via mail info@hightechagrocampus.nl Zij kan u informeren over de mogelijkheden.

Communicatieplan

By |2018-06-20T13:32:43+02:00April 30th, 2018|

30-04-2018 In samenwerking met gemeente RDM heeft de VHTAC een communicatieplan opgesteld Doel hiervan is het informeren van de verschillende doelgroepen. Voor de ene doelgroep is ‘meeweten’ op hoofdlijnen van belang en voor de andere doelgroep staat ‘meedenken’ centraal. Zij worden frequenter en met meer toegesneden communicatiemiddelen benaderd. Voor [...]

Inloopochtend windpark

By |2019-01-17T20:50:58+01:00March 25th, 2018|

17-03-2018 De informatiebijeenkomst zaterdagochtend 17 maart 2018 over het voornemen van een windpark in het zuiden van Reusel - De Mierden is goed bezocht. Bezoekers waren met name geïnteresseerd in het doel van het initiatief en de procedure. De gemeente en bestuursleden van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) beantwoorden [...]

Go to Top