Loading...

7e nieuwsbrief

By |2022-02-18T09:04:35+01:00December 18th, 2020|

7e Nieuwsbrief 18-12-2020   Waarom is het al een tijdje stil rondom het windpark?  Op 18 februari heeft de gemeenteraad van Reusel - De Mierden een ‘verklaring van geen bedenking’ afgegeven en vervolgens heeft het college van B&W op 3 maart de vergunning verleend. Voor partijen [...]

6e nieuwsbrief

By |2019-12-04T17:04:35+01:00December 4th, 2019|

6e Nieuwsbrief 04-12-2019   Windmolenpark een stapje dichterbij De realisatie van Windpark Reusel-Zuid is weer een stapje dichterbij. De gemeenteraad ging dinsdag 12 november met 10 stemmen voor en 5 tegen, akkoord met de verklaring van geen bedenkingen. Iedereen krijgt nu de gelegenheid zienswijzen in te [...]

5e nieuwsbrief

By |2019-09-19T11:16:18+02:00September 19th, 2019|

5e Nieuwsbrief 17-09-2019   Klankbordgroep met expert wind en geluid? De 9e Klankbordgroep bijeenkomst op 3 juli ging vooral over windturbines en geluid. Mike Dijkstra, een expert op dit gebied, gaf een toelichting hierover. Daarbij kwam ook aan de orde: geluidsproductie, het geluidsspectrum, de impact op de [...]

4e nieuwsbrief

By |2019-05-13T10:10:01+02:00May 10th, 2019|

4e Nieuwsbrief 10-05-2019   Hoe zat het ook al weer? (Begin) maart is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 11 windturbines in Reusel-zuid. Om de effecten op de omgeving goed in kaart te brengen is een Milieu Effect Rapport (MER) gemaakt . [...]

3e nieuwsbrief

By |2019-05-10T20:08:45+02:00March 12th, 2019|

3e Nieuwsbrief 12-03-2019   In gesprek met Ralf Lavrijsen Naam Ralf Lavrijsen Beroep Accountmanager/relatiebeheerder bij de Rabobank voor agrarische klanten, tevens bestuurslid Vereniging High Tech Agro Campus Leeftijd  28 jaar Adres Postelsedijk Reusel Wat betekent de ontwikkeling van het windpark voor jou? Het [...]

2e nieuwsbrief

By |2019-05-10T20:09:18+02:00January 6th, 2019|

2e Nieuwsbrief 06-01-2019   Inloopochtend windpark op locatie De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) organiseert voor belangstellenden een eerste informatieve inloopochtend over de ontwikkeling van het windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer. De inloopbijeenkomst is [...]

1e nieuwsbrief

By |2019-05-10T20:09:53+02:00December 16th, 2018|

1e Nieuwsbrief 18-12-2018   Je maakt kennis met de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Hightech Agro Campus (VHTAC). Deze nieuwsbrief is er om je te informeren over de laatste ontwikkelingen over de realisatie van een windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Op [...]

Go to Top