Waarom is gekozen voor de huidige locatie?

By |2017-10-14T11:06:43+02:00October 14th, 2017|

De locatie vormt de directe leefomgeving van de initiatiefnemers, een collectief van ondernemers, boeren en particulieren in het zuiden van Reusel. Zij zijn verenigd in de Vereniging High Tech Agro Campus en streven naar een energie- en klimaatneutraal gebied. Een gebied met naast een schoon milieu, een optimaal niveau van mens- en dierwelzijn en optimale [...]

Heeft de gemeente Reusel zelf ook nog voordeel bij de realisatie van een windpark?

By |2017-10-14T08:35:51+02:00October 14th, 2017|

Het voornemen van de initiatiefnemers is om een gemeentelijk gebiedsfonds in te richten Uit zo’n fonds kunnen projecten worden ondersteund/gefinancierd met als doel een verduurzaming van de omgeving Daarnaast ontvangt de gemeente voor de realisatie van de windturbines een bedrag aan leges. En jaarlijks ontvangt de gemeente inkomsten vanuit de WOZ die betaald wordt per [...]

Hebben direct omwonenden extra voordeel van het windpark?

By |2017-10-14T08:32:41+02:00October 14th, 2017|

Direct omwonenden in een straal van 900 meter zijn lid van de vereniging en krijgen via de vereniging een vergoeding voor het beschikbaar stellen van grond of een hindervergoeding. Zij ondervinden de lasten, maar ontvangen ook de lusten in de vorm van milieuvoordelen en een financiële vergoeding. Daarnaast wordt voor overige omwonenden onderzocht hoe zij [...]

Kan ik investeren in Windpark?

By |2017-10-14T08:32:17+02:00October 14th, 2017|

De wijze van investeren en hoogte van het maximale investeringsbedrag moet nog verder uitgewerkt worden. Zo wordt onder andere de mogelijkheid voor een obligatielening verder onderzocht.

Kun je als inwoner van Reusel stroom afnemen van Windpark?

By |2017-10-14T08:32:03+02:00October 14th, 2017|

De geproduceerde duurzame energie wordt rechtstreeks geleverd aan het elektriciteitsnet. Onderzocht zal worden of door middel van een energiecoöperatie of afspraken met een energieleverancier de stroom tegen een gereduceerd tarief kan worden geleverd aan de omgeving.

Waarom 8 windmolens?

By |2017-10-14T11:06:56+02:00October 14th, 2017|

De locatie is geschikt voor ten minste 8 tot 10 molens. Uit onderzoek moet blijken wat de meest optimale opstelling en aantal is. De huidige leden van de vereniging hebben grond ter beschikking gesteld voor de bouw van de turbines. Vooralsnog zijn dit er 8. Mogelijk dat in de toekomst meer leden en grondposities bijkomen.

Go to Top