16-01-2019

Zoals bekend is VHTAC bezig met de ontwikkeling van een windmolenpark in Reusel – Zuid. Naast wind als duurzame energiebron is VHTAC voornemens om samen met en voor de agrarische ondernemers in Reusel – De Mierden de aanleg van zonnepanelen op (stal)daken te faciliteren. Doelstelling van VHTAC is om te komen tot een structuur waarbij individuele dakeigenaren kunnen kiezen uit verschillende varianten. Van verhuur van het dak tot de (co)financiering van een eigen zonnepanelsysteem. Opgezet door en vanuit de eigen coöperatieve vereniging: betrouwbaar, solide en met als doelstelling om de winst terug te laten vloeien naar de leden.. Binnenkort start VHTAC met de inventarisatie van de wensen en ideeën van de agrarische ondernemers in onze gemeente en daarna gaan we aan de slag met de uitwerking van de juiste structuur en de verschillende varianten.