11-10-2017

Particuliere windmolen valt goed

De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) heeft bij gemeente Reusel een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan een onderzoeksproject voor de bouw van acht windmolens in het buitengebied van Reusel-Zuid.

‘Dit kan een belangrijke stap zijn om de boerenbedrijven in dit gebied in de toekomst energie- en klimaatneutraal te kunnen laten werken’, zegt akkerbouwer Jacob van den Borne uit Reusel.

Van den Borne is een van de initiatiefnemers van de vorig jaar opgerichte VHTAC. Hierin hebben zo’n twintig boeren en burgers uit Reusel-Zuid zich verenigd. Zij willen hun woon-en werkomgeving omtoveren tot een innovatief agrarisch proefgebied voor de regio. De ontwikkeling van een windpark met acht windmolens is de eerste stap.

Vertrouwen

‘Als de uitkomsten van de onderzoeken positief zijn, hopen we dit windpark in de toekomst te kunnen realiseren’, geeft de aardappelteler aan. Hij heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad de plannen voor het onderzoeksproject goedkeurt.

‘De gemeenteraad roept al jaren dat boeren schoner moeten produceren. Dan kunnen ze moeilijk niet akkoord gaan met dit boer-burgerinitiatief. Wij zijn ook niet aangespoord door een andere partij om dit onderzoek op te starten, maar doen dit helemaal zelf en op eigen kosten.’

Doel

Het doel van het windpark is tweeledig. ‘Enerzijds verwachten wij dat we met de exploitatie van het park een goed rendement kunnen behalen. Anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat het opwekken van duurzame energie de toekomst heeft. Dat doen we in dit geval in een gebied waar zo min mogelijk mensen er last van hebben.’

De acht windmolens worden 132 meter hoog en moeten 20.000 huishoudens van groene elektriciteit voorzien. Met het park is een investering gemoeid van zo’n 30 miljoen euro.

‘Allereerst gaan we kijken in hoeverre wij als leden van VHTAC deze investering zelf kunnen en willen dragen. Een andere optie is dat we enkele investeerders zoeken, die heil zien in dit plan. Daarnaast denken we eraan om obligaties uit te geven, zodat inwoners van Reusel mee kunnen investeren in de windmolens in ruil voor een goed rendement’, licht Van den Borne toe.

Tegenwicht

De VHTAC wil in de toekomst meer vernieuwende initiatieven ontplooien. ‘Wij willen een tegenwicht bieden aan alle negativiteit waar boeren in deze tijd mee te maken krijgen. Boerenbedrijven worden vaak alleen gezien als belastend voor het milieu, maar ze doen ook veel goeds voor de gemeenschap’, stelt de ondernemer.

‘We mogen in Nederland trots zijn op onze agrarische sector. Maar veel boeren krijgen de kans niet om hun verhaal te vertellen, terwijl eventuele fouten direct breed worden uitgemeten in de media. Met de VHTAC willen wij boeren een platform bieden om succesverhalen uit te dragen en te delen met anderen.’

Nieuwe Oogst