30-04-2018

In samenwerking met gemeente RDM heeft de VHTAC een communicatieplan opgesteld

Doel hiervan is het informeren van de verschillende doelgroepen. Voor de ene doelgroep is ‘meeweten’ op hoofdlijnen van belang en voor de andere doelgroep staat ‘meedenken’ centraal. Zij worden frequenter en met meer toegesneden communicatiemiddelen benaderd. Voor het volledige communicatieplan lees hier