16-01-2019

De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) organiseert voor belangstellenden een eerste informatieve inloopochtend over de ontwikkeling van het windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer.
De inloopbijeenkomst is op:

zaterdag 19 januari 2019 tussen 10.00 – 12.00 uur.

Locatie Van Den Borne Aardappelen,  Postelsedijk 15  Reusel.

Aanmelden via: info@hightechagrocampus.nl

U krijgt op deze ochtend een goed beeld van de voorgenomen ligging van de molens in de directe omgeving. Dit ervaart u door een waarheidsgetrouwe 3D-animatie. Tevens zal een informatiefilm worden getoond. Procedure, tijdsplanning en milieu zijn eveneens onderwerp van informatie. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen over o.a. geluid en slagschaduw.