17-03-2018

De informatiebijeenkomst zaterdagochtend 17 maart 2018 over het voornemen van een windpark in het zuiden van Reusel – De Mierden is goed bezocht. Bezoekers waren met name geïnteresseerd in het doel van het initiatief en de procedure. De gemeente en bestuursleden van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) beantwoorden deze vragen. Ook hebben zich enkele kandidaten aangemeld voor de nog op te richten klankbordgroep.

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de ter inzage legging van een voorbereidende notitie NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). In deze notitie staat beschreven welke specifieke milieueffecten verbonden aan het windpark in de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportage) onderzocht gaan worden. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als slagschaduw, geluid, natuur en veiligheid en plaatsingsalternatieven. Ook de te volgen procedures worden in de notitie omschreven. Deze notitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt tot en met 19 april 2018 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Reusel. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is ook in te zien via de website https://www.reuseldemierden.nl/ (zoek op NRD).