29-08-2018

De klankbordgroep Agro Wind is woensdag 29 augustus voor de derde keer bijeen geweest. Op de agenda stond onder meer het ‘participatieplan’. Er waren 20 mensen aanwezig. Voornamelijk vertegenwoordigers van gemeente, dorpsraad, vis-, bijen- en weidevogelvereniging. Verder ook individuele burgers van Reusel-De Mierden en de initiatiefnemers van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC).

Formeel/informeel
De klankbordgroep werkt met een agenda en verslagen. Een vast ritueel is het vaststellen van de agenda en het verslag van de vorige vergadering. En de rondvraag. Dat is wat formeel maar daarentegen was de sfeer erg informeel. Er was gelegenheid om te onderbreken, vragen te stellen en suggesties te doen. Dat werd dan ook gedaan.

Verbinder
De gemeentelijke vertegenwoordiger meldde dat er een onafhankelijke mediator/verbinder wordt in gehuurd. Deze zal gesprekken voeren met alle partijen om te bekijken waar in dit proces nog verbeteringen nodig zijn. Bijvoorbeeld of de klankbordgroep de goede samenstelling heeft. De gemeente is er alles aan gelegen om iedereen te betrekken. Hiermee willen ze ook ervaring opdoen en leren voor andere projecten. Binnenkort gaat deze persoon aan de slag.

Participatieplan
Het participatieplan moet bijdragen aan het draagvlak voor het Windpark. Via diverse fondsen en obligatiemogelijkheden krijgt de gemeenschap wat terug. Zo kan het zijn dat er jaarlijks een halve ton beschikbaar komt om te investeren in bijvoorbeeld een buurtbus, verlichting van het sportpark, speelgelegenheden, enzovoort. Een onafhankelijke commissie beheert de pot en kan daarin keuzes maken. Hoe dat precies gaat moet nog nader worden uitgewerkt. Er zijn twee fondsen, voor de directe omgeving (gebiedsfonds) en voor Reusel- De Mierden (duurzaamheidsfonds). Verder is er nog de mogelijkheid om financieel te participeren in het Windpark en dus mee te profiteren. De VHTAC heeft de klankbordgroep gevraagd om mee te denken aan mogelijke ideeën om het geld te besteden en hoe het beheer kan worden vormgegeven.

Aanmelden klankbordgroep
Hoewel de klankbordgroep een aardige bezetting heeft, zijn we nog steeds op zoek naar aanvulling. Dus als u interesse hebt om uw inbreng te leveren dan horen we dat graag. Het liefst willen we vertegenwoordigers die spreken namens een achterban maar dat is niet per se nodig. Wel waken we voor dubbele bezetting. U kunt zich aanmelden met een korte motivatie via info@hightechagrocampus.nl.

 

.