22-05-2018

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de klankbordgroep?

Neem dan contact op met Marja de Bruin secretariaat VHTAC via mail info@hightechagrocampus.nl

Zij kan u informeren over de mogelijkheden.