29-11-2017

REUSEL-DE MIERDEN – Het onderzoeken van nieuwe windmolens in het zuiden van Reusel riep dinsdag behoorlijk wat weerstand op. Deze keer niet omdat het idee van windturbines in je achtertuin nu eenmaal altijd weerstand lijkt op te roepen. Het was de manier waarop het college en de initiatiefnemers de plannen hadden voorgelegd, die de commissie Ruimte in Reusel-De Mierden tegen de haren in streek.

Eind september kwam de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) naar buiten met het plan om acht windmolens neer te zetten aan de Postelsedijk en de Strook in het zuiden van Reusel. In VHTAC hebben pakweg twintig particulieren en boeren uit Reusel-Zuid zich verenigd om hun gebied om te vormen tot een innovatief agrarisch proefgebied. De kracht van het windmolenplan was volgens mede-initiatiefnemer Jacob van den Borne dat direct omwonenden binnen een straal van negenhonderd meter van de molens ermee instemmen en erin participeren.

Het college van B en W haakte op de plannen in door de raad een keuze uit drie scenario’s voor te leggen: geen windmolens toestaan, een positieve houding innemen tegenover het principeverzoek van VHTAC óf zelfs een stap verder gaan en meer windmoleninitiatieven in Reusel-Zuid te ondersteunen.

Andere wind

Begin oktober reageerde de commissie nog positief. Maar dinsdag waaide er een andere wind. Het proces deugde niet. Omwonenden buiten de directe omgeving van de molens waren nog niet geïnformeerd. Daar is inmiddels een inhaalslag gemaakt, maar voor Hans Winands van een werkgroep van omwonenden bleven er nog genoeg kritiekpunten over. Er zijn geen alternatieven onderzocht. „Er liggen te weinig scenario’s voor, de keuzes zijn nu heel zwart-wit.” En het ruimste scenario liet een heleboel onduidelijkheid open, stelde Winands. Bovendien was niet door het college onderzocht of daar draagvlak voor is.

Ook vanuit de commissie klonk het bezwaar dat de klimaatvisie van de Kempengemeenten nooit concreet is uitgewerkt. Met welke maatregelen kunnen de doelstellingen bereikt worden, wat zijn de opties?

Volgens wethouder Cees van de Ven liepen de commissieleden ver op de zaken vooruit. „We komen als college bij u met de vraag of u onderzocht wilt hebben of er eventueel acht windmolens kunnen komen. Meer is er nog niet aan de hand. De technische zaken komen straks bij de uitwerking aan bod.”

Alle fracties gaven aan nog niet te weten wat ze in de raadsvergadering van 19 december gaan beslissen.

ED – Twan Linders