05-10-2017

De raadscommissie Ruimte in Reusel is positief over particulier beheerde windmolens.

Reusel moet nog wel worden geïnformeerd.

Reuselse raadsleden uit de omgevingscommissie zijn positief over het plan van dorpsbewoners om in eigen beheer windmolens te plaatsen. Initiatiefnemer van het plan, Jacob van den Borne, sprak de raadsleden toe: ,,We willen onderzoeken of we de gehele gemeenschap kunnen voorzien van windenergie.”

Aardappelteler Van den Borne is medeoprichter van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Die vereniging van particulieren en boeren wil hun land gebruiken als agrarisch proefgebied voor de regio. Het idee om acht tot tien windmolens te plaatsen aan het eind van de Postelsedijk komt uit de koker van deze club.

Plan
De VHTAC is al twee jaar bezig met het plan, aldus Van den Borne. ,,We hebben eerst iedereen binnen straal van 900 meter gepolst”, zei hij. ,,We zijn met alle 28 omwonende burgers en boeren overeengekomen dat we moeten onderzoeken of dit een goed idee is.”

Zowel het college als de aanwezige raadsleden vinden zo’n onderzoek ook een goed plan. Frans Wouters van het CDA stipte wel aan dat de raad eerder besloot geen windmolens te plaatsen in de regio, maar was desondanks positief. Wethouder Cees van de Ven schaarde het herroepen van dat oude besluit dan ook onder de noemer voortschrijdend inzicht.

Hij verklapte verder dat ook de provincie een ‘positieve grondhouding’ heeft ten aanzien van het windmolenplan. Van de Ven: ,,We hebben bovendien als Kempengemeenten nog steeds de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te worden. Daarvoor moeten er nog 125 windmolens bij.” Eerder bleek al dat de Kempengemeenten achterliggen op hun klimaatambities.

Niet shoppen
Harrie Jacobs (PvdA) benadrukte dat onderling overleg tussen de Kempengemeenten nodig is. ,,We moeten kaders vaststellen zodat investeerders niet tussen gemeenten kunnen gaan shoppen” zei hij. Want daar ligt de kern van het initiatief: energiebedrijven buiten de deur houden.

De rest van de Reuselse gemeenschap is tot dusver overigens nog niet gekend in het plan. Dat is de volgende stap die de VHTAC wil nemen. “Daarvoor hebben we een communicatieadviseur in de hand genomen”, aldus Van den Borne. Tijdens de raadsvergadering van 17 oktober beslist de raad definitief of ze positief staat tegenover het verder ontwikkelen van het plan.

ED – Merlijn van Dijk