8-11-2017

Op woensdag 8 november kwamen pakweg 40 bezoekers op de bijeenkomst van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voorzitter Jacob van den Borne gaf uitleg over het initiatief voor de bouw van 8 windmolens.

De optie om misschien 9-10 molens te plaatsen, heeft de vereniging op verzoek van de bewonersgroep De Peel laten varen. Deze groep was goed vertegenwoordigd en had ook de meeste vragen en opmerkingen bij de plannen die zich nog in een pril stadium bevinden. Zij wonen net buiten de directe invloedsfeer van 900 meter van de molens maar menen toch overlast te krijgen. Zij zijn bezorgd over: de betrouwbaarheid van gegevens, vertrouwen, dubbele agenda’s en de angst geen rol te spelen in het verdere proces. Op tal van punten vonden pittige discussies plaats waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Toegezegd werd de diverse feitelijke gegevens te controleren, de geopperde ideeën te bekijken, zorgvuldigheid te betrachten en alle stapjes in de procedure goed te communiceren.

Op enkele punten heeft het bestuur van het VHTAC intussen al actie ondernomen. Zo is besloten om betrokken bewoners van Reusel-De Mierden via een op te richten klankbordgroep nog meer te betrekken bij de verdere procedure. Gedacht wordt aan ongeveer 10-15 bewoners van uiteenlopende achtergrond of inbreng. Belangstellenden kunnen zich daarvoor melden via info@hightechagrocampus.nl.

Verder is een aantal gegevens gecheckt waarover onduidelijkheid bestond over de correctheid ervan. Deze gegevens worden met bronvermelding verstrekt aan de aanwezigen van de bijeenkomst en worden binnenkort op de website geplaatst bij het onderdeel ‘vraag en antwoord’.