18-02-2020

REUSEL-DE MIERDEN – De realisatie van elf windturbines in Reusel-Zuid is weer wat dichterbij gekomen.

Bron: ED

“Dit is een dossier waarin we onmogelijk iedereen tevreden kunnen stellen”, zo concludeerde Cor van der Heijden (fractie Samenwerking) dinsdagavond al aan het begin van de raadsvergadering van Reusel-De Mierden. De komst van elf windturbines in Reusel-Zuid is een thema waar dorp en politiek het al jaren over hebben.

Dinsdag moest er weer een stap gezet worden. De gemeenteraad moest een verklaring van geen bedenking afgeven voor de realisatie van windpark Agro-Wind. Dat is van belang, omdat het college daarna verder kan gaan met het toetsen van de omgevingsvergunning.

Tipmast
Van der Heijden las de tekst van een mail voor die hij net voor aanvang van de raad had ontvangen. Het kwam van de vereniging van eigenaren van de Tipmast in Bladel. De eigenaren voelen zich belanghebbenden, maar zeiden niet geïnformeerd te zijn over het windpark. Zij waren unaniem tegen. Wethouder Peter van de Noort keek daar van op, want van de Tipmast was een zienswijze binnengekomen. Ook hadden de eigenaren via een jurist ingesproken bij een commissievergadering, zei hij.

De realisatie van de turbines mag dan dichterbij gekomen zijn, VVD-fractievoorzitter Joris van Gompel voorzag een lange juridische strijd tussen voor- en tegenstanders. Voor zijn fractie was het dossier een afweging tussen individueel en algemeen belang. Het algemeen belang zat hem in de transitie van de energievraag, waar de gemeente via het Agropark een aandeel in levert.

Stil leggen
“Hinder is er altijd”, aldus Van Gompel, “maar het moet binnen de perken blijven.” De tegenstanders hebben volgens hem het volste recht om tegen te zijn. Als er sprake is van overlast, lopen de molens kans dat ze stil komen te liggen. Dat de fractie dat weet, was voor hem voldoende om ja te zeggen.

Van Gompel pakte uit richting PvdA, die in eerdere vergaderingen al had laten blijken geen voorstander te zijn. Met het volharden daarin, aldus de VVD’er, voedde de PvdA angst en weerstand bij de omwonenden. Eerder legde de PvdA ook op tafel dat tegen een van de investeerders een strafprocedure loopt. Van Gompel noemde dat een ‘politiek spelletje’. De PvdA had dat buiten de raad maar moeten aankaarten, vond hij.

Niet integer
Volgens PvdA-fractievoorzitter Fiona Bijl had dat veel weg van een beschuldiging van niet-integer handelen van een raadslid. “Ik vermoed dat daar het laatste woord niet over gezegd is.” Burgemeester Van de Ven deed daarna het verzoek elkaar met respect te bejegenen.

Uiteindelijk stemden CDA en VVD voor, en PvdA tegen. Bij de fractie Samenwerking kregen de raadsleden de vrije keus voor of tegen te zijn. Vóór stemden Lauwers, Van Laarhoven, Maas en Huijbregts en tegen Van Dommelen, Van Rooij, De Kort en Van der Heijden.