29-09-2017

Inwoners Reusel willen acht windmolens

Inwoners van het buitengebied Reusel-Zuid nemen het initiatief voor acht windmolens in hun achtertuin.

Zelf een windmolenpark neerzetten in je eigen buurt. Een groep Reuselnaren is het van plan. En dat zonder grote stroomleverancier die de opbrengsten opstrijkt. Voor de voorbereiding van het plan legden de initiatiefnemers alvast tonnen bij elkaar. Dinsdag bepaalt de Reuselse politiek hoe die tegenover het plan staat. De acht molens van Windpark Kempengrens zijn gepland op het eind van de Postelsedijk in het buitengebied. Het kan 20.000 huishoudens van groene elektriciteit voorzien.

Instemming van de gemeente is nog maar de eerste horde, realiseert Jacob van den Borne zich. De aardappelteler is een van de initiatiefnemers van de vorig jaar opgerichte Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Daarin hebben circa twintig boeren en particulieren uit Reusel-Zuid zich verenigd om hun gebied om te vormen tot een innovatief agrarisch proefgebied voor de regio. De ontwikkeling van een windpark met acht windmolens is de eerste concrete ambitie.

Kracht
De kracht van het plan is volgens Van den Borne dat alle direct omwonenden lid zijn van de vereniging en achter het plan staan. Als de raadscommissie er volgende week positief tegenover staat, kan de gemeenteraad van Reusel twee weken later groen licht geven en gaat VHTAC het vergunningstraject in. De leden bekostigen dat zelf. „Dat gaat over tonnen”, bevestigt Van den Borne na enig aandringen. Hoe vlot dat verloopt, hangt ook af van de mening van de provincie en natuurverenigingen over het plan. „Als het mislukt, hebben we met de buurt een hele zure appel met z’n allen. Die beginfase vormt het grootste risicokapitaal. Want hoe verder we in het traject komen, hoe interessanter het wordt voor andere investeerders.”

En die zijn nodig, want een plan voor acht windmolens van 132 meter hoogte is al gauw een totale investering van zo’n 30 miljoen euro. Maar waar komt die ambitie vandaan? Er zijn twee redenen, legt Van den Borne uit. „Ten eerste is er een goed rendement mee te halen. Anders wordt dat opgestreken door de stroomleverancier. En ten tweede geloof ik heilig dat we naar duurzame energie toe moeten.” Van den Borne is samen met enkele andere initiatiefnemers al twee jaar bezig zijn buurtgenoten te overtuigen van het plan. „Hiermee kunnen we het negatieve imago van het agrarische gebied Reusel-Zuid oppoetsen.”

ED – Twan Linders