14-01-2019

Op maandag 14 januari werd de gemeenteraad van Reusel-De Mierden geïnformeerd over het voornemen van de VHTAC om een vergunning aan te vragen om 11 molens te plaatsen in het zuiden van Reusel-De Mierden. Een en ander is gebaseerd op de uitkomsten van uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn de opbrengsten in de vorm van duurzame energie en financiën vergeleken met de milieueffecten en de overlast voor omwonenden.