20-12-2017

REUSEL-DE MIERDEN – Het plan van boeren en burgers om in ‘hun’ Reusel-Zuid 8 windmolens neer te zetten, gaat onderzocht worden.

Het Reuselse burgerinitiatief dat in de eigen achtertuin 8 windmolens wil neerzetten, kan opgelucht ademhalen. Het plan is een stap verder. De gemeenteraad in Reusel-De Mierden gaf dinsdag aan in de basis positief tegenover het plan te staan. Een meerderheid gaf het college opdracht het principeverzoek te toetsen en uit te werken voor verdere besluitvorming. Het CDA vond dat besluit niet ver genoeg gaan. Die fractie had liever gezien dat het college ook andere initiatieven

Het principeverzoek voor een windmolenpark aan de Postelsedijk en de Strook in Reusel komt van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Daarin hebben zo’n twintig boeren en particulieren uit het plangebied in Reusel-Zuid zich verenigd. Ze willen hun gebied omvormen tot een innovatieve agrarische proeftuin voor de regio. Het windmolenplan heeft inmiddels een achtbaanrit aan emoties opgeroepen. Eerst waren er lovende woorden vanuit de Reuselse politiek, later kwam er kritiek toen bleek dat niet alle omwonenden op de hoogte waren van het windmolenplan en zich daartegen verzetten.

Energieneutraal

De kritiek was dinsdag in de gemeenteraad nog niet verstomd. Van nut en noodzaak van windenergie waren alle fracties doordrongen om de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn te kunnen halen. Maar PvdA, Samenwerking en VVD vonden de keuze die het college hen voorlegde te smal, omdat die zich alleen richtte op windenergie. Zij wilden een totaalplan zien, waarin ook andere opties zoals zonne-energie in beeld gebracht worden. Pas dan kan een integrale afweging gemaakt worden, meenden de fracties.

Bij gebrek aan die kaders gaven PvdA, Samenwerking en VVD het college een rijtje voorwaarden mee waar tijdens de planvoorbereiding rekening mee gehouden moet worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over zekerheid dat de bouwwerken aan het einde van de levensduur ook weer gesloopt gaan worden. Ook wilden de fracties  dat de inwoners van Reusel-De Mierden financieel kunnen deelnemen, ‘zodat de gemeenschap naast de lasten ook lusten kan ervaren’.

ED – Twan Linders