Nieuws

Nieuws2019-01-18T13:43:18+01:00

Natuur vraagt nog aandacht

14-05-2019 Persbericht Windpark Agro-wind gemeente Reusel-De Mierden Natuur vraagt nog aandacht De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windplan Agro-Wind in Reusel-De Mierden tussentijds beoordeeld. Zij geeft in haar advies [...]

Bezoek Windpark Krammer

26-01-2019 12.30 Vertrek met de bus uit Reusel (Marja de Bruin) 14.00 Aankomst bij Enercon Servicecenter WP Krammer (Alex Brouwer) Ontvangst met koffie & thee (Corine van Woudenberg) 14.15 Presentatie [...]

Agro Zon

16-01-2019 Zoals bekend is VHTAC bezig met de ontwikkeling van een windmolenpark in Reusel - Zuid. Naast wind als duurzame energiebron is VHTAC voornemens om samen met en voor de [...]

Toekomstbestendig

Met aandacht voor een goede samenhang tussen mensen, bedrijven, natuur en overheid

Go to Top