1e Nieuwsbrief

18-12-2018  

Je maakt kennis met de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Hightech Agro Campus (VHTAC). Deze nieuwsbrief is er om je te informeren over de laatste ontwikkelingen over de realisatie van een windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Op deze manier krijg je een beeld van deze duurzame ontwikkeling die hier plaatsvindt. Het is een ingewikkeld traject waarbij allerlei procedures een rol spelen, maar ook allerlei partijen betrokken zijn, zoals de politiek, belanghebbenden, overheidsinstanties en inwoners. Daarover wil de VHTAC op een transparante manier berichten via onder meer deze nieuwsbrief. Het kan zijn dat het lezen van de nieuwsbrief vragen oproept of dat je wilt reageren. Wij staan daar open voor. Laat het ons gerust weten via info@hightechagrocampus.nl.

Voorzitter VHTAC Jacob van den Borne

“We hebben in 2016 met een aantal ondernemers en bewoners van Reusel-Zuid de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) opgericht. In deze vereniging zitten actieve grote en kleine boerenbedrijven, boeren die gestopt zijn en particulieren. Wij willen de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen aanpakken en willen van onze omgeving een toekomstbestendig gebied maken. Hierbij is aandacht voor een goede samenhang tussen mensen, bedrijven, natuur en overheid. Het gebied moet een innovatieve agrarische proeftuin voor de regio worden. Daarbij willen we als agrariër onze bedrijven energieneutraal maken en de CO2-uitstoot met 32.000 ton per jaar verminderen. Deze besparing staat gelijk aan de totale CO2-uitstoot van 4.000 huishoudens. Dit initiatief sluit aan bij de klimaatvisie van de Kempengemeenten ‘Energieneutraal in 2025’. Op deze manier hopen we ook iets bij te dragen aan een schoner Nederland voor ons en voor onze kinderen.”

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een gemêleerd gezelschap met een verscheidenheid aan meningen en achtergronden. In de klankbordgroep wordt er informatie uitgewisseld, afgestemd en wordt besproken wat er leeft in de gemeenschap en bij hun achterban. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies op onderdelen van het proces, voorstellen, communicatie en teksten. De initiatiefnemers zien de klankbordgroep als het middel om met elkaar in gesprek te komen over de plannen van het windpark en waar nodig deze plannen aan te passen en te verbeteren.

Agenda

13 februari 2019 20.00 uur

6e klankbordgroep bijeenkomst

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl