2e Nieuwsbrief

06-01-2019  

Inloopochtend windpark op locatie

De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) organiseert voor belangstellenden een eerste informatieve inloopochtend over de ontwikkeling van het windpark in het zuiden van Reusel-De Mierden. Bij voldoende belangstelling volgen er meer.

De inloopbijeenkomst is op:

zaterdag 19 januari 2019 tussen 10.00 – 12.00 uur.

Locatie Van Den Borne Aardappelen,  Postelsedijk 15  Reusel.

Aanmelden via: info@hightechagrocampus.nl

U krijgt op deze ochtend een goed beeld van de voorgenomen ligging van de molens in de directe omgeving. Dit ervaart u door een waarheidsgetrouwe 3D-animatie. Tevens zal een informatiefilm worden getoond. Procedure, tijdsplanning en milieu zijn eveneens onderwerp van informatie. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen over o.a. geluid en slagschaduw.

Excursie Windpark Krammer

De Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC) nodigt u uit voor een excursie naar Windpark Krammer op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Tijdens dit bezoek ziet u met eigen ogen wat er allemaal bij komt kijken om duurzame elektriciteit te maken en om te ervaren hoe windturbines in de praktijk werken, met aandacht voor geluid, slagschaduw en andere milieueffecten.

De excursie vindt plaats op zaterdag 26 januari. De bus vertrekt om 12.30 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis in Reusel. De verwachting is dat we daar tegen 18.00 uur weer terug zijn. Het aantal plaatsen is gemaximaliseerd op 45 (vol is vol), aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Vooraf aanmelden verplicht via info@hightechagrocampus.nl

Programma

Het programma is globaal bekend. Eventuele nadere aanvullingen of wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

– Ontvangst bij Windpark
– Inleiding
– Uitleg over de locatie en de ontwikkeling
– Videopresentatie
– Rondleiding
– Afsluiting

Burgerinitiatief

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen hiervoor de handen in een. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammer- sluizen gebouwd. De bouw is in het voorjaar van 2016 gestart en in 2019 is het park operationeel.

Zie voor meer informatie: geschiedenis van Windpark Krammer

Terugblik werkbijeenkomst gemeenteraad

Op 11 december spraken gemeenteraadsleden in een openbare informerende bijeenkomst over ‘Het proces van het initiatief Windpark AgroWind in Reusel’. Tijdens de bijeenkomst werd uitleg gegeven over het te doorlopen proces, inclusief bijbehorende stappen over het initiatief van het Windpark.

Het doel van deze bijeenkomst was:

  • De raad bij te praten over het gelopen proces tot nu toe.
  • De raad technisch te informeren over de te doorlopen procedure in 2019.
  • Een korte toelichting te geven op de Kempenvisie over grootschalige zonne- en windenergie versus het initiatief Windpark AgroWind.
  • Een toelichting te geven op de coördinatieregeling:

De getoonde PowerPointpresentatie over plan en proces vindt u hier: PowerPointpresentatie

Agenda

9 jan.     Klankbordgroep

19 jan.    Inloopbijeenkomst op locatie (zie hierboven meer)

23 jan.    Algemene Leden Vergadering VHTAC

26 jan.    Excursie Windpark Krammer (zie hierboven meer)

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl