6e Nieuwsbrief

04-12-2019  

Windmolenpark een stapje dichterbij

De realisatie van Windpark Reusel-Zuid is weer een stapje dichterbij. De gemeenteraad ging dinsdag 12 november met 10 stemmen voor en 5 tegen, akkoord met de verklaring van geen bedenkingen. Iedereen krijgt nu de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Dit kan tot 31 december 2019. Daarna neemt de raad in februari 2020 een definitief besluit om een vergunning af te geven. Als dat goed uitpakt dan kan in dat jaar nog een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de bouw van 11 windturbines. De werkelijke bouw zou dan in 2022 van start kunnen gaan.

Na het besluit van de raad waren de leden van de Vereniging High Tech Agro Campus blij en opgelucht. Ondanks de meerderheid in de raad was dezelfde raad ook van mening dat het gehele proces niet de schoonheidsprijs verdiende. Met name de communicatie met de omgeving zou te kort schieten en dat was alle betrokkenen aan te rekenen. De vereniging neemt deze opmerking zeker ter harte en wil dit graag beter doen en staat open om dit samen met betrokkenen te doen.

Hoogte turbines

Over de hoogte van de turbines bestaat wat onduidelijkheid. In de gemeenteraad werd gezegd dat er nog maar één windmolen in Nederland staat die zo hoog is zoals ze die in Reusel – De Mierden willen bouwen. De hoogte is kennelijk een gevoelig punt. Toen de krant per abuis repte over windturbines van 265 meter leek de verwarring compleet. De vergunning is aangevraagd voor molens tussen de 200 en 246 meter hoog. De maximale hoogte van 246 meter (inclusief de tip) is als uitgangspunt genomen voor alle onderzoeken die nodig zijn om tot een vergunning te komen. Hiermee wordt duidelijk wat de maximale milieueffecten zijn. Dat wil niet zeggen dat er ook molens van deze hoogte worden besteld. Het zouden ook lagere molens kunnen worden. De definitieve keuze hangt af van veel factoren en wordt later gemaakt.

Aantal molens

Het aantal molens in het Windpark is het resultaat van het onderzoek naar meerdere alternatieven. Hierin zijn de effecten onderzocht van 8, 9 of 11 turbines. De reden om te kiezen voor 11 turbines is dat zij voor met namen de bewoners van de 6 huizen tussen rij 1 en 3, nauwelijks meer overlast geven dan 9 molens. Het geeft wel aantoonbaar meer opbrengst in windenergie, vandaar dat er voor 11 molens is gekozen.

Duurzame energie-initiatieven geblokkeerd?

Er zijn in Nederland nogal wat grootschalige duurzame initiatieven om stroom op te wekken waardoor de netwerken van de netbeheerders aan het einde van hun grenzen komen. Hier en daar worden ook al initiatieven opgeschort. Wat betekent dit voor het initiatief in Reusel – De Mierden? Het windpark Agro-Wind Reusel heeft al capaciteit op het onderstation in Hapert gereserveerd. Het duurzame energie-initiatief in Reusel – De Mierden komt dus niet in gevaar.  Kleinere (particuliere) initiatieven worden overigens niet geblokkeerd door deze ontwikkeling.

‘Botte houding’

In de raad van 12 november brachten enkele leden van de fractie Samenwerking een aantal keren de ‘botte houding’ van de initiatiefnemers aan de orde om tegemoet te komen aan de bezwaren vanuit de omgeving. De VHTAC herkent zich niet in deze bewoordingen en begrijpt niet goed waar dit vandaan komt. De VHTAC heeft juist vanaf het begin uitgedragen een open, transparante en respectvolle communicatie te willen voeren. Dat dit gevoel heerst betekent dat de VHTAC nog beter haar best moet doen om de communicatie met de omgeving te verbeteren.

In gesprek met Peter Lavrijsen 

Naam Peter Lavrijsen

Beroep Gepensioneerd landbouwer

Leeftijd 71 jaar

Adres Postelsedijk Reusel

Wat betekent de ontwikkeling van het windpark voor jou?
Om in oplossingen te denken en samen onze doelen te verwezenlijken.

Wat is de uitdaging?
Om het Windpark daadwerkelijk te realiseren en op die manier bij te dragen aan:
– Behalen klimaatdoelstelling van ons en heel de gemeente
–  Landschapsversterking rond het Kroonven
– Gebiedsfonds (verbetering leefbaarheid omgeving Windpark)
– Onroerendzaakbelasting (een substantiële bijdrage)
– Mogelijkheid voor derden om te participeren in het park.

Wat vind je minder leuk?
Het was een ingewikkeld proces waar we te maken kregen met strenge regelgeving waar we ons aan moesten houden. Een proces van vallen en opstaan. Maar op alles wat je onderneemt is wel iets aan te merken, maar uiteindelijk zal het positief worden beoordeeld, naar mijn mening.

Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen.
U toch ook?

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vereniging High Tech Agro Campus (VHTAC). Voor meer informatie zie onze website: www.hightechagrocampus.nl.

Reacties: info@hightechagrocampus.nl